Tonsatt och inspelat.

Många av Sonja Åkessons dikter har blivit tonsatta, och vissa texter skrev hon direkt för musikaliska framföranden. Det började i mitten av 1960-talet med att Fickteatern bad Sonja Åkesson skriva  texter till sin produktion "Mellan två stolar - en fickrevy". 
  Musiken skrev Gunnar Edander, och det är också han som genom åren stått för majoriteten av alla tonsättningar av Sonja Åkessons dikter.
 
Nytt! Sonja Åkesson tolkad av ... är ett nytt album där ett antal av våra främsta kvinnliga artister inbjudits att tonsätta och framföra var sin tolkning av en dikt av Sonja Åkesson. "Som inkörsport till eller påminnelse om Sonja Åkessons poesi är den här skivan en kulturgärning. Som presentation av några av Sveriges just nu bästa artister är den överväldigande." - (Nöjesguiden). De nio artisterna Anna Järvinen, Anna von Hausswollf, Annika Norlin, Britta Persson, Frida Hyvönen, Kajsa Grytt, Lena Swanberg, Lisa Nilsson, Nina Ramsby, Rebecka Törnqvist och Sofia Karlsson tackade alla ja direkt när Göran Peterson på skivbolaget Playground bjöd in till projektet.
 

Albumet har fått ett fantastiskt mottagande med bl.a. en Grammis. Det fick också Tidningen Citys pris för Årets musik med följande motivering: Hon var mytologiserad som få, men Stockholm visste inte så mycket mer om henne än att hon var den där diskbänkspoeten från Drottninggatan. Elva av stans bästa röster har ändrat på det nu. Hyllningsskivan till henne var inte bara en skiva, utan en insats som gjorde Sonja Åkesson mer läst, omdiskuterad och älskad än någonsin i stan.


Slagdängor

Slagdängor blev ett helt sångprogram på Fickteatern, men också en sångbok med "20 lätta sjungbara bitar utan den allra vanligaste Svensktoppstexten". Sångerna är tonsatta av Gunnar Edander. Den utgavs på Rabén & Sjögren 1969. Här finns många sånger som med tiden blivit något av klassiker t.ex. "Humlan från Kumla", "Saga" (Den ensamma mamman i traversen), "Förr i tiden" och "Därför balkonger" (Där fruarna bo).

Nytt! Sonja Åkesson sjunger själv "Varför gör du det igen?" musik Gunnar Edander (privat inspelning, mp3-format, 0,5 MB). Tryck på pilen för att spela upp


I början av 1970-talet med den snabbt framväxande kvinnorörelsen ville grammofonbolaget MNW spela in en LP med utgångspunkt i sången "ÅÅÅ tjejer". Suzanne Osten och Margareta Garpe bad många kvinnor att skriva texter. Sonja Åkesson fick bidra med fyra texter, bl.a. "Ska bli sjuksyster jag tralala" med musik av Gunnar Edander. Sång: Lottie Ejebrant. LPn Sånger om kvinnor utgavs på MNW på hösten 1971 (MNW 23P).

År 1993 utgav MNW en CD med samma omslagsbild som "Sånger om kvinnor", men med sånger från flera LP-skivor. CDn döptes till ÅÅÅ TJEJER, och innehåller tre texter av Sonja Åkesson; "Den ensamma mamman i traversen", "Ska bli sjuksyster..." och "Vaggsång". MNWCD 250

På LPn Tjejclown som utgavs på MNW 1974 finns sången Brudlåt från Jakobsberg eller Fruntimmerstango som den också kallades. Tonsättning Lillemor Lind. MNW 48P.

År 1973 utkom på Gidlunds förlag Sångbok för kvinnor. I den återfinns  fem sånger med Sonja Åkessons texter, vara två från Slagdängor. 


Sångboken Sonjas Sånger som utkom på Gidlunds förlag 1980 sammanfattade allt som då fanns tonsatt med Sonja Åkessons texter. Den innehåller 45 visor från ett 20-årigt författarskap. Den flitigaste tonsättaren är Gunnar Edander, men här återfinns även tonsättningar av Jean Billgren, Gittan Jönsson, Lillemor Lind och Peter Ortman. Sista sången i boken är Natt kallare, en tidigare opublicerad text tonsatt av Sonja Åkesson själv.

Boktiteln och bilden återkommer när MNW 1983 ger ut en LP med 16 av sångerna ur sångboken. Sjunger gör Ulla Sjöblom, "...generationskamrat med Sonja, behärskar på samma sätt det uppsluppna allvaret och den kantiga harmonin - det sorgsna sökandet och den molande värken." Jonas Sjöström på konvolutet till MNWP 130.

 

Sångboken Sonjas Sånger


År 1993 utger MNW en CD med de 16 sångerna från LPn Sonjas Sånger samt 9 av Lars Forssells sånger. Titeln är Ulla Sjöblom sjunger Sonja Åkesson och Lars Forssell. MNWCD 232. Lars Forssell skriver på konvolutet: 
"Ulla Sjöblom är med sina insjungningar av Sonja Åkessons dikter alltjämt störst, bäst och uttrycksfullast... Om man jämför med plattorna från 50-talet, där jag själv oftast var part i målet, står det lysande klart att hon blivit ännu bättre, rösten har djupnat... Så har hon också förenat sina krafter med Sonja Åkesson, det originellaste snillet i min egen årsklass. Hon förblir oöverträffad."
Ytterligare 13 av Sonja Åkessons dikter har blivit tonsatta av Annika Fehling. 2002 utkom hennes CD Åkessonger, där hon själv sjunger, och kompas av Sax on four. MUCD 101. CDn kan beställas genom Sonja Åkesson Sällskapet,

Nytt! Nyligen utkom på MNW en ny CD Sånger om kvinnor (MNWCD 2014). 

Den innehåller 21 av MNWs bästa kvinnosånger. Sonja Åkesson finns representerad med tre sånger; Ska bli sjuksyster jag, tralala (musik: Gunnar Edander), Den ensamma mamman i traversen (musik: Gunnar Edander), Fruntimmerstango (musik:  Lillemor Lind)