Välkommen till Sonja Åkesson Sällskapet!        In English  

"..Det är denna obearbetade och allt ofta anskrämliga verklighet som finns hos Åkesson, äkta och ärligt redovisad - men den badar i ömhetens och förståelsens på en gång varma och avslöjande ljus"

Lars Forssell


                                               
När Sonja Åkesson slog igenom på 1960-talet innebar det en revolution i den svenska poesin. Aldrig tidigare hade någon skrivit så på en gång tillgängliga och starka dikter. Sonja Åkesson drar in sina läsare i livets allra vardagligaste vanligheter med snor, åderbråck och övergivna barn. Hon skriver om livets elände med ett absolut gehör och en språklig fulländning.
Månadens dikt


Vår och höst, sommar och vinter

Gallret som rostade.
Brödet som bet sig fast.
Vinden som sprang och letade
efter en vattentunna.

Vår och höst, sommar och vinter.
Var det allt.

Ja, och så döden förstås
dåsig som en kastrerad katt
och lika övergödd - gäspande
medan årstiderna far fram och åter
och släpper sina urlakta
sparvar i mun på'n.

Ur Husfrid

 

Inbjudan och kallelse till årsmöte i Sonja Åkesson Sällskapet, lördag den 6 juli kl. 13.00 i Sonjas park, Havdhem


Skylt till Sonjas park finna om man kör från Havdhem till Eke. (Vid regn är mötet i Havdhems gamla skola.)

 

Årsmötet börjar med att Annika Fehling tolkar Sonjas texter. Därefter har vi kaffeservering och försäljning. Efter kaffet börjar årsmötet.

Vid årsmötet 2018 fattades beslut om nedläggning av Sällskapet på grund av det minskande antalet medlemmar. Ett beslut om nedläggning kräver beslut på två årsmötet. Vi tar därför upp frågan på nytt.

Vi kan konstatera att intresset för Sonja Åkessons dikter är högst levande även bland yngre läsare. Intresset för att vara betalande medlem i Sällskapet är tyvärr ändå lågt och det är svårt att rekrytera medlemmar som är beredda att arbeta aktivt i styrelsen. Vi förslår därför att årsmötet fattar ett andra och avgörande beslut om nedläggning.


Kallelse och dagordning

Verksamhetsberättelse