Sonja Åkesson Sällskapet

Sonja Åkesson Sällskapet bildades den 18 juni år 2000 på Hemse Bibliotek på Gotland. Medlemmarna finns över hela Sverige. Vi vill sprida kännedom om Sonja Åkesson och verka för att hennes diktning hålls tillgänglig och aktuell.

Sällskapet ordnar olika aktiviteter kring Sonja Åkesson och planerar utgivning av skrifter.

Sonja Åkesson Sällskapet ingår i DELS, De litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, www.dels.nu

Styrelse 

Ordförande: Christina Nilsson (programansvarig Gotland),tel 070-5853789
Kassaförvaltare: Manni Kössler
Sekreterare: Agneta Berg
Ledamot: Elisabet Palo
Ledamot: Andreas Marmbrandt
Ledamot: Björn Håkanssn
Ledamot: Gunilla Forsén (programansvarig Stockholm)
Ledamot: Anna Säve-Söderbergh (web-ansvarig)

Frågor och synpunkter  till sällskapet kan du e-posta, klicka här.

Sällskapets postadress:
c/o Christina Nilsson
Havdhem Sigters 845
623 41 Havdhem

Bli medlem!

Kontakta Sällskapet genom att trycka på Epost.. Meddela oss namn, adress och epostadress, så skickar vi information och inbetalningskort

 

Medlemskap kostar 150 kr/år,  insättes på sällskapets plusgirokonto 432 04 99-9. 

Medlemssidor

Protokoll, verksamhetsberättelser med mera hittar du här.