Publicerat om Sonja Åkesson

Amelie Björck: Sonja Åkesson
NATUR&KULTUR, 2008

Amelie Björck är verksam som doktorand i litteraturvetenskap samt litteratur- och teaterkritiker i Göteborgs-Posten.

I förordet skriver hon: "SONJA ÅKESSONS POESI är ett enda bångstyrigt »trots allt». I stället för att bara gå och lägga sig och hoppas på att det ensamma, smärtsamma, trista (ibland ack så underbara) livet omärkligt ska gå över, skriver hon en dikt som gör det lättare för oss andra - och henne själv - att andas. ....Alla får vara med: gamlingen, psykfallet, hon i busskuren, han på bänken, paret som gnatar, hon vid spisen, den älskade med de köttiga tårna....."

Eva Lilja: Den dubbla tungan
En studie i Sonja Åkessons poesi

Daidalos, 1991

Eva Lilja är professor i litteraturvetenskap och verksam vid Göteborgs Universitet. Hon har detaljstuderat Sonja Åkessons poesi ur ett vetenskapligt perspektiv. Det här är standardverket för alla som vill tränga på djupet i Sonja Åkessons författarskap.

"Vad är det som gör Sonja Åkessons poesi på en gång så tydlig och så mångbottnad? Hur bär hon sig åt för att ta med sig en lättillgänglighet genom dikternas komplikation? Genom en ny förståelse av modernismens historia under 60- och 70-talen och genom att betrakta Sonja Åkessons dikter ur ett kvinnoperspektiv söker Eva Lilja ge ett svar på dessa frågor..."

Bengt Martin: Sonja Åkesson
Rabén & Sjögren, 1984

Bengt Martin är en av de personer som Sonja Åkesson hade bland sina närmaste vänner. Dom hade nära kontakt både i privatlivet och i "tjänsten". Tillsammans gav dom ut brevväxlingsboken Vi ses 1975.

I Bengt Martins bok medverkar många andra författarkollegor, Siv Arb, Lars Ardelius, Lennart Engström Jarl Hammarberg, Bo Holmberg, Gun Qvarzell, Birgitta Stenberg m. fl.

 

"Kära läsare!
Det här är inte en biografi i traditionell mening. Det har tidigare praktiskt taget inte funnits någonting publicerat om Sonjas barn- och ungdomsår eller om hennes första tid i Stockholm fram till debuten. En del av materialet är hämtat ur hennes egna efterlämnade gömmor. Boken omfattar hela Sonjas livstid och består av brev, samtal med Sonja, hennes anteckningar till en tänkt självbiografi på prosa, utdrag ur hennes dagböcker, klipp, mina bandade intervjuer med personer som stått henne nära, andras minnesanteckningar, recensioner, några av hennes dikter då de passat in i sammanhangen samt mina egna upplevelser av en kär vän under hennes sista tio år på jorden....

Bengt Martin"

Jarl Hammarberg-Åkesson
KOM SONJA! KOM STRÅN!
Inferi, 1979
"I denna bok berättar författaren om sin hustrus, Sonja Åkessons, sista tid innan hon cancersjuk går bort våren 1977. Men vi får även glimtar av deras tid av lycka tillsammans, det gemensamma diktandet, den ömsesidiga förståelsen...." Stefan Daagarsson

Tidningar och tidskrifter

Det har skrivits väldigt mycket om Sonja Åkesson i olika tidningar och tidskrifter genom åren. Här lyfter vi fram några tidningar som haft större artiklar eller temanummer om Sonja Åkesson.
Tidningen VI har i sitt aprilnummer 2006 en stor artikel med rubriken SONJA TIDSTYPISK OCH TIDLÖS, där Örjan Abrahamsson förklarar storheten i Sonjas poesi. I Svenska Dagbladet skriver författarkollegan och vännen Heidi von Born lång artikel om Sonja den 16 april 2006.
Dagens Nyheter har i kulturdelen den 23 april 2006 ett helt uppslag om Sonja skrivet av Åsa Beckman.
Aftonbladet hänger på den 24 april med en 4-spaltare.
Den 4 april publicerar Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar en artikel skriven av Lena Bellander. Läs den här!
Den 22 april finns i båda tidningarna omfattande rapporter från födelsedagsfirandet i Almedagsbiblioteket.
Nr 4-5/03 av tidskriften Lyrikvännen är ett temanummer om Sonja Åkesson. Det innehåller bl.a. en artikel av Bengt Emil Johnson med rubriken Spela sig själv, va fan är det? och underrubriken "Anteckningar kring Sonja Åkerssons poesi med fokus på 1960-talet". Jenny Tunedal bidrar med en artikel med rubriken Vad tror du jag menar med "svindelensamhet"? och underrubriken "Anteckningar om en kärleksdikt". Artikeln är ett resonemang kring Sonja Åkessons dikt Hur ser din färg rött ut?, som också återges i sin helhet. Tidningen amelia har haft flera artiklar om Sonja Åkesson, nu senast i nr 7 2006, där Anna Jörgensdotter berättar om "sin" Sonja. Tidningen har också bidragit till Sonja Åkesson Sällskapet och olika arrangemang i anslutning till det.
Tidskriften Parnass har i nr 2 2001 Sonja Åkesson som tema, med artiklar av Gunilla Boëthius, Magnus Ringgren, Eva Lilja, Lars Elleström och Per Ringby.