Sonja Åkessons Dramatik

Under 60-talet var Sonja Åkesson aktiv i de fria teatergrupperna, särskilt Fickteatern. Med de fria teatergrupperna växte en ny slags teater fram. Man revolterade mot institutionsteatrarnas tunga spelstil. I stället var Revyn idealet. Det lilla formatet och den snabba, ironiska spelstilen fungerade bra till Sonja Åkessons texter. Hon skrev visor och monologer på beställning.

Sonja Åkesson blev Fickteaterns husförfattare.  Fickteatern drevs av Suzanne Osten, Lottie Ejebrant, Leif Sundberg och Gunnar Edander. Gunnar Edander tonsatte många av Sonja Åkessons texter. Många av Sonja Åkessons långdikter bearbetades också till dramatik. Collaget Pris gjorde succé som revy i en uppsättning av teater Narren. Sagan om Siv spelades in som TV-pjäs.

Nedanstående lista över Sonja Åkessons dramatik tar upp såväl tryckta som en del otryckta texter. Många av texterna är gjorda i samarbete med någon annan författare. Listan utgår från en förteckning upprättad av Eva Lilja vid Göteborgs Universitet. Listan nedan är förkortad och gör inte anspråk på att vara fullständig. Sonja Åkesson Sällskapet och Eva Lilja kan ev. förmedla ytterligare information till den intresserade. Listan tar inte heller upp alla de teateruppsättningar som består av collage av Sonja Åkessons texter, nu senast föreställningen Sonja! Sonja!, som hade premiär på Klara Soppteater, Stockholms Stadsteater den 5 april 2003.

 

Tryckta texter

Sammanhang eller Diamonologsamtal (med handgripligheter) ang. Klickstänkares svårigheter mm eller För tummensskull eller Puss in i ...

Ett Hörspel eller en scenpjäs med två kvinnor i dialog. Manus i boken Jag bor i Sverige. Ofta framförd, t.ex. på Riksteatern. Den spelades också av Studentteatern i regi av Kerstin Torék, och togs ut att representera Sverige vid en studentteaterfestival i Zagreb 1966, och hade där stora framgångar. Fotot till höger är från Studentteaterns föreställning. Till vänster ser vi Annika Dahlin och till höger Berit Brunes.

 

1960
Efter balen Radio- och Tv-pjäs och scenpjäs. Manus: novellen med samma namn i boken Efter balen. Uppförd på Lilla Teatern, i radio 1965 och i TV 1973

 

1962
Pris  En revy framförd av teater Narren 1968. Manus i boken Pris.

 

1968
Hå! Vi är på väg Ett hörspel skrivet tillsammans med Jarl Hammarberg. Framfördes i radio 1968. År 1972 utkommer en annan version i bokform.

 

1968
Kändis Även detta ett hörspel skrivet tillsammans med Jarl Hammarberg. Framfördes i radio. Manus i boken med samma namn.

 

1969
Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte En tecknad tv-pjäs för barn, efter boken med samma namn. Bilder av Monica Schultz. Sändes i TV 1972.

 

1972
Sagan om Siv Novellfilm visad i TV 1974. Manus efter boken med samma namn.

 

1974

Otryckta texter

Livets ABC Uppfördes (troligen för första gången) av Teater Saleri vidkonferens och teaterfestivalen i Visby i juni 2003.

 

1968-70

 

Tretton quinnor En revy framförd på Stockholms Stadsteater

 

1965
Sång till livet Radiopjäs (Collage) skriven av Sonja Åkesson tillsammans med Jarl Hammarberg. Musik: Gunnar Edander. Uppfördes av blivande Fickteatern som radiopjäs. Sonja Åkesson medverkade själv i uppförandet.

 

1968
Bara nerverna eller Sjukvården har plats för er Avsedd för TV-teater, dock aldrig uppförd. Skriven i samarbete med Siv Arb. Kompositör: Hans Eklund.

 

1969
Kalaset Barnpjäs skriven tillsammans med Jarl Hammarberg. Uppförd som en reading för första gången vid  Konferensen och Teaterfestivalen i Visby 2003.

 

1970
Höst side story En Musical gjord i samarbete med Bengt Martin. Musik av Per-åke Sahlberg. Troligtvis aldrig uppförd

 

1970
Livstycken och personnummer Revy eller Kabaré med undertiteln Ord och ton i Klara, kvällsöl med 3 författare och 4 musikanter. I samarbete med Sandro Key-Åberg och Kjell Sundberg. Framförs på Klarateratern vid Stockholms Stadsteater.

 

1973
Verklighetsflykt - i väntan på vadå? Poetisk-musikalisk show i samarbete med Peter Ortman och Frans Sjöström. Uppförd på Dramatens s.k. Glashus. Uppfördes senast av personer knutna  till länsteatern på Gotland vid konferens och teaterfestivalen i Visby i juni 2003.

 

1976
Jag väntar mig inget särskilt med posten Radiopjäs i samarbete med Peter Ortman och Frans Sjöström. 1976